SLH Aktiv Företagstjänst AB
Företaget Våra tjänster Företag till salu Kontakt
Företagsöverlåtelse Företagsvärdering Företagsanalys Köpuppdrag

Sök

SLH Aktiv Företagstjänst AB

Box 4141

102 63  STOCKHOLM

  

E-mail: info@aktivforetagstjanst.se

Kontakt:

Per Järlung, 0707-708111

Gotland 

Pär Nilsmo, 0739-28 25 45

Stockholm

Företagsanalys

En företagsanalys kan ske av många skäl. Vi talar här om analys i en ganska bred mening. Det första man kanske tänker på är att man vill uppnå förbättringar i Företaget och därför vill se över dess organisation och hur den fungerar för produktion och marknad men även ekonomin hur den fungerar, soliditeten, likviditeten, äga eller hyra ja det finns många frågor.

 

Något som kan vara mycket värdefullt för företag är att få en ordentlig omvärldsanalys för företaget. Kortfattat handlar det om att få en mer exakt bild av marknaden och vilka möjligheter som finns för att öka eller förändra sina marknadsandelar. Ligger man rätt i pris, är man effektivitet i produktion och försäljning och vilka investeringar/åtgärder kan krävas för att kunna höja resultatet?

 

Det finns mycket på detta område som vi kan hjälpa till med och som många gånger kan vara till god hjälp för företagets fortsatta drift.

 

Gå till kontaktformulär