SLH Aktiv Företagstjänst AB
Företaget Våra tjänster Företag till salu Kontakt
Företagsöverlåtelse Företagsvärdering Företagsanalys Köpuppdrag

Sök

SLH Aktiv Företagstjänst AB

Box 4141

102 63  STOCKHOLM

  

E-mail: info@aktivforetagstjanst.se

Kontakt:

Per Järlung, 0707-708111

Gotland 

Pär Nilsmo, 0739-28 25 45

Stockholm

Företagsvärdering

Värderingar av ett företag och dess verksamhet har betydelse inte bara i samband med att företaget skall säljas. Lika ofta handlar det om annat. Det kan vara av visst intresse för ägaren själv att få veta värdet på sitt bolag. Är man sedan flera delägare, kanske några passiva, kan det ha betydelse att få veta värdet. Kanske i samban med gåvotransaktioner eller utköp. Kanske behöver företaget pengar för en investering eller expansion. Då är det väsentligt att veta värdet på företaget.

 

Understundom är det också åt andra hållet, d.v.s. en som spekulerar i att köpa ett bolag vill få reda på värdet på det bolag man funderar på att förvärva och vilket bud man skall lämna.

 

Det finns många synpunkter på hur man värderar företag och vad ett företag är värt. Att säljaren till det företag som skall säljas har en uppfattning om företagets värde som skiljer sig från den som vill köpa företaget är väl knappast särskilt överaskande. I själva verket styrs värdet av ett företag, till skllnad mot t.ex. en villaförsäljning, till allra största delen av ekonomiska faktorer.

 

Uppdrag att sälja företag är därför både känsliga och ställer stora ofta mycket stora krav på den som skall utföra uppdraget. Det är viktigt att värderingen är trovärdig och att den håller ihop såväl utifrån en säljares som en köpares perspektiv. Därför gör vi alltid en värdering som skall vara rättvis mot säljaren och som även skall klara en köparkalkyl.

 

till beställningsformulär