SLH Aktiv Företagstjänst AB
Företaget Våra tjänster Företag till salu Kontakt
Företagsöverlåtelse Företagsvärdering Företagsanalys Köpuppdrag

Sök

SLH Aktiv Företagstjänst AB

Box 4141

102 63  STOCKHOLM

  

E-mail: info@aktivforetagstjanst.se

Kontakt:

Per Järlung, 0707-708111

Gotland 

Pär Nilsmo, 0739-28 25 45

Stockholm

Köpuppdrag

Anledningen till att Köpa företag kan vara t.ex. önskan till geografisk expansion, önskan att expandera produkturvalet, kundkretsen eller volymen, eliminerandet av konkurrent eller ett behov att gå in i en helt ny verksamhet. Ofta är köp av företag, eller verksamhet, ett snabbare och effektivare sätt än att starta en egen verksamhet och försöka få stor organisk tillväxt. 

SLH Aktiv Företagstjänst AB kan hjälpa inom företagsöverlåtelsens alla delar. Vi hjälper företagens ägare eller ledning/styrelse i företagsöverlåtelseprocessen. På basen av en företagsanalys värderar vi företaget, vi kartlägger de potentiella köparkandidaterna tillsammans med ägaren, vi tillägger potentiella köpare från vår "bank av köpare" och vi kontaktar, förevisar och förhandlar med köparkandidaterna och hjälper till att göra avtal. All hjälp till företagsöverlåtelsen från en plats! 

 

 

 

SLH Aktiv Företagstjänst AB har i sin verksamhet motiverade, kunniga och erfarna personresurser, som kan hela överlåtelseprocessen. Vi fungerar alltid finkänsligt och fullständigt konfidentiellt. Med de referenser, kontakter och den trovärdighet som vi skaffat under många år kan vi erbjuda en effektiv företagsförmedling, som gynnar både Säljare och Köpare.

 

Köpuppdragen är oftast till vissa företag eller vissa branscher bundna uppdrag och vi publicerar dem inte ens anonymt. Ifall Du funderar på att köpa ett företag, tag kontakt, så skräddarsyr vi köpuppdraget enligt Dina behov.

 

Gå till Formulär för köpuppdrag