SLH Aktiv Företagstjänst AB
Företaget Våra tjänster Företag till salu Kontakt
Företagsöverlåtelse Företagsvärdering Företagsanalys Köpuppdrag

Sök

SLH Aktiv Företagstjänst AB

Box 4141

102 63  STOCKHOLM

  

E-mail: info@aktivforetagstjanst.se

Kontakt:

Per Järlung, 0707-708111

Gotland 

Pär Nilsmo, 0739-28 25 45

Stockholm

Företagsöverlåtelse

Tjänster rörande företagsöverlåtelser kan sägas utgöra lite av vår egentliga kärnverksamhet. Uppdrag att sälja företag är både känsliga och ställer stora ofta mycket stora krav på den som skall utföra uppdraget.

 

Det är av mycket stor betydelse att vi som uppdragstagare är har en förmåga att snabbt förstå och att kunna sätta sig in i den verksamheten vi har uppdraget att sälja. Här tror vi att det skiljer sig en del mellan olika utövare. Detta har en oerhörd betydelse när man skall marknadsföra företaget mot presumtiva köpare. Särskilt som dessa ofta är väl insatta i den bransch det handlar om. Och är dom inte det är det än viktigare att man kan lämna en rättvisande bild av företaget.

 

Därutöver ställs naturligtvis stora krav på ekonomisk kunskap när det gäller att tolka och dra slutsatser ur bokföringen. Därtill krävs en god insikt om skattefrågor i samband med överlåtelser och då särskilt det som drabbar fåmansföretag som ju är den huvudsaklige delen av de försäljningar vi genomför. Skattelagstiftningen är som alla känner till, under ständig förändring varför vår uppgift i denna del i första hand handlar om att ha en rent allmän kunskap men framförallt ha ett nätverk som säkerställer de mer djupa kunskaperna på ett så föränderligt område med många fällor.

 

 Sist men verkligen inte minst den juridiska kunskapen. Vi menar nog att man bör ha en juridisk utbildning i grunden när man sysslar med dessa uppdrag, kompletterad med en viss praktik.

 

Läs mer